08. LIPNJA 2024.
ZAGREB, CROATIA

Back Together

medicinsko - komunikacijski summit

Zajedno za zdraviji svijet!

Najugledniji hrvatski stručnjaci iz područja medicine, znanosti i komunikacija u 2022. odgovorili su na brojna pitanja iz sfere zdravstvene pismenosti, medicinske komunikacije, borbe protiv debljine, kardiovaskularnih bolesti, važnosti mikrobioma, bolje iskoristivosti zdravstvenih podataka, poslovnog burn out-a, održavanja mentalnog zdravlja, pojma ageizma, inovativnih terapija, personaliziranog estetskog pristupa, pomno odabrane suplementacije i zdravlja mladih.
2021. razgovarali smo dodatno i o pandemiji COVID-19, budućnosti medicine, mentalnom zdravlju u krizi, zdravlju djece te poveznici prehrane i genetike.
2023. očekuju te brojne zanimljive teme poput uloge umjetne inteligencije u medicini, važnosti osovine crijeva i mozga, opasnosti i prednosti utjecaja društvenih mreža, načinima zdravog game-inga te kako se nositi s hormonalnim promjenama.back together

Misija: Približavamo/populariziramo medicinu i znanost široj javnosti kako bi poticali znanstvenu i zdravstvenu pismenost te utjecali na očuvanje zdravlja i povećanje kvalitete života.

Vizija: Stvoriti relevantno i dostupno okruženje za komunikaciju tema o zdravlju s ciljem preventivnog djelovanja. Graditi medicinski autoritet empatiziranjem i primjenom znanja i ekspertize.

Stupovi djelovanja:

Pillar 1: Promocija zdravstvenih fokus tema u javnosti
Djelujemo kao edukativno-komunikacijska platforma koja promovira relevantan znanstveni medicinski sadržaj ciljano usmjeren ka očuvanju zdravlja pojednica koji je u središtu BT fokus tema.

Pillar 2: Zagovaranje zdravstvenih inicijativa u društvu
Vjerujemo u suradnju i multidiscipliniranost te zajedno s ostalim dionicima u sustavu promoviramo key policy issues u HC-u, zagovaramo njihovu implementaciju te kroz JZA djelujemo na osvještavanju te senzibilizaciji javnosti oko BT fokus tema.

Pillar 3: Dobrotvorno djelovanje
Dobrotvornim djelovanjem podižemo svijest o prevenciji i pomažemo potrebitima, ali smo i posrednik između pacijenata i kliničkih profesionalaca te kreatora nacionalnih politika kako bismo premostili jaz između različitih dijelova sustava te tako doprinijeli osiguranju odgovarajuće zdravstvene skrbi.

Aktualne teme, jednostavnost komunikacije, odgovori na ključna pitanja vezana uz zdravlje, trendovi u medicini, bolja informiranost, viši stupanj edukacije, unapređenje zdravstvene pismenosti.

SVRHA SUMMITA
Osnovni cilj je svim ljudima omogućiti vjerodostojnu besplatnu zdravstvenu edukaciju kroz odgovore na brojna aktualna pitanja koja se tiču svakog pojedinca, ali i društva općenito. Najveći hrvatski stručnjaci iz područja medicine i znanosti na jednostavan i zanimljiv način govore o aktulanim zdravstvenim temama i metodama prevencije bolesti.

IZ PROGRAMA
Debljina, bolest ili ne? Zdravstvenom pismenošću protiv tihih ubojica današnjice- Dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti| Mikrobiom| Zdravlje mladih/ Burn Out/ Ageizam/ Post Covid/

KOME JE SUMMIT NAMIJENJEN
Kroz inovativne panele pružamo vrijedne i kvalitetne informacije o tome kako si pomoći u današnjim izazovnim vremenima te kako prevenirati bolest i unaprijediti zdravlje. Summit je besplatan i namijenjen svim ljudima koji su željni raditi na vlastitom zdravlju i poboljšanju kvalitete života. Ove godine uz online summit organiziramo i Dan posvećen zdravlju, gdje će građani u centru Zagreba moći obaviti mnoštvo besplatnih preventivnih pregleda.

back together
back together

Registriraj se besplatno! U subotu 17.09. i nedjelju i 18.9.2022. prati summit na Youtube uz multidisciplinarna predavanja vodećih stručnjaka iz područja medicine i znanosti!
Paneli počinju u 16 sati.
Ove godine po prvi puta BACK TOGETHER LIVE - budi dio summita uživo, subota 17.09.2022. od 9 sati ujutro na Europskom trgu u Zagrebu.
Educiraj se, zabavi i saznaj mnoštvo informacija vezanih uz zdravlje!
Hvala što si dio zajednice stvaranja boljeg svijeta!

0

dana

0

tema

0

lokacija

0

panelista

Panelisti

Upoznajte naše govornikeSanja Musić Milanović

Sanja Musić Milanović

prof. dr. sc., dr. med., spec. epidemiologije

Sanja Musić Milanović cijeli svoj znanstveni i stručni rad posvetila je očuvanju i unaprjeđenju zdravlja. ...Nakon diplome na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pohađala je međunarodni poslijediplomski studij „Master in Public Health Methodology” na Université Libre de Bruxelles, Faculté de Médecine, Ecole de Santé Publique, gdje je stekla zvanje magistre znanosti. Doktorirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu o temi „Demografske, bihevioralne i socio-ekonomske odrednice debljine odraslih u Hrvatskoj”. Izvanredna je profesorica na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu gdje studentima nastoji prenijeti temeljna znanja o medicini utemeljenoj na dokazima i metodologiji znanstvenog rada.

Krešimir Luetić

Krešimir Luetić

doc.dr.sc. dr.med. spec. gastroenterologije, Predsjednik Hrvatske liječničke komore

Krešimira Luetića zanimala je povijest i novinarstvo, studirao je skandinavistiku, a diplomirao medicinu. Specijalizirao je internu medicinu i subspecijalizirao gastroenterologiju.... Gastroskopija i kolonoskopija njegov su kruh svagdašnji. Više od 10 godina, na ovaj ili onaj način, sudjeluje u zdravstvenoj politici. Od lipnja 2019. godine predsjednik je Hrvatske liječničke komore. Kada je riječ o reformama u hrvatskom zdravstvu, Krešimir se osjeća kao u filmu „Beskrajni dan“.

Sanja Sever Mališ

Sanja Sever Mališ

prof.dr.sc., Dekanica EFZG

Sanja Sever Mališ je redovita profesorica na Katedri za računovodstvo Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon obavljanja funkcije prodekanice, od 2022. godine dekanica je Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. ...Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija povezanih s računovodstvom, analizom financijskih izvještaja i eksternom revizijom na svim razinama studija. Koautorica je sveučilišnih udžbenika i znanstvenih knjiga Računovodstvo I – računovodstvo za neračunovođe, Analiza financijskih izvještaja - načela- postupci – slučajevi i Državna revizija. Dobitnica je nagrade Mijo Mirković za knjigu Analiza financijskih izvještaja. Stekla je zvanje ovlašteni interni revizor – specijalist za gospodarstvo nakon završene edukacije u organizaciji Sekcije internih revizora Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Do sada je aktivno sudjelovala u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata te je, samostalno i u koautorstvu, objavila više stručnih i znanstvenih radova iz područja računovodstva, revizije i analize financijskih izvještaja. Član je uredništva stručnog časopisa Računovodstvo i financije i Riznica. Član je uredništva zbornika Interna revizija i kontrola kao i znanstvenog časopisa Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Recenzent je za nekoliko znanstveno-stručnih časopisa. Aktivno govori engleski jezik. Udana je i majka dvoje djece.


Dragan Schwarz

Dragan Schwarz

prof. dr. sc., dr. med.

Dragan Schwarz specijalist je opće, digestivne i onkološke kirurgije koji posljednjih pet godina radi kao ravnatelj poliklinike Radiochirurgia Zagreb. Od 2013. godine izvanredni je profesor iz znanstvene grane kirurgija na Katedri za kirurgiju i ratnu kirurgiju Medicinskog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. ... Obnašao je dužnost državnog tajnika u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, kao i pomoćnika ministra u istom resoru. Rođen je u Sarajevu, diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je 1999. godine završio znanstveni poslijediplomski studij i specijalizirao kirurgiju. Od 1985. do 2007. godine prošao je više od 30 usavršavanja iz područja primjene informatičke i računalne tehnologije u kirurgiji. Objavio je 22 rada i publikacije u domaćim časopisima i međunarodnim kongresima te njih 11 u stranim časopisima. Autor je poglavlja o telekirurgiji u tri knjige koje je objavila Akademija medicinskih znanosti i Medicinski fakultet u Zagrebu. Član je Nacionalnog vijeća za konkurentnost, Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog društva za kirurgiju, Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, Hrvatske udruge certificiranih članova nadzornih odbora te Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju.

Vida Demarin

Vida Demarin

akademkinja, prof.neuropsihijatrije

Akademkinja Vida Demarin cijenjena je specijalistica neuropsihijatrije te redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Predsjednica je Međunarodnog instituta za zdravlje mozga te jedna od osnivača uvođenja neinvazivne ultrazvučne dopler dijagnostike i procjene moždane cirkulacije ne samo u Hrvatskoj, već i u ovom dijelu Europe. ... Objavila je oko 1000 radova u domaćim i međunarodnim časopisima, više poglavlja u knjigama i priručnicima, organizirala i sudjelovala na brojnim simpozijima, konferencijama i kongresima. Osnivačica je i jedna od voditeljica Internacionalne neurološke ljetne škole “Zdrav način života i prevencija moždanog udara i drugih bolesti mozga” u sklopu akademskog programa Interuniverzitetskog centra u Dubrovniku te predsjednica tradicionalnog “Mind & Brain“ Internacionalnog neuropsihijatrijskog kongresa u Puli. Članica je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih društava i članica više znanstvenih, uredničkih i recenzentskih odbora. Bila je voditelj mnoštva programa zbrinjavanja cerebrovaskularnih bolesti i drugih bolesti mozga tijekom zadnjih desetljeća, kao i preventivnih programa sa svrhom unapređenja i očuvanja zdravlja mozga i poboljšanja kvalitete života. Svoje bogato iskustvo i znanje nesebično prenosi mlađim kolegama. Dvije godine zaredom bila je unutar 2% svjetskih znanstvenika s najvećim utjecajem na struku. Svojim stručnim i znanstvenim radom značajno je utjecala na razvoj neurologije i neuroznanosti u Hrvatskoj i svijetu, te je ostvarila plodnu suradnju s najprestižnijim svjetskim institucijama, pridonoseći motu Svjetske federacije neurologa „Nema zdravlja, bez zdravlja mozga“ !

Šime Smolić

Šime Smolić

prof.dr.sc. EFZG

Šime Smolić je izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je i predavač na kolegijima ekonomika zdravstva i ekonomika obrazovanja, a predaje i na kolegijima makroekonomija te gospodarstvo Hrvatske. ...Voditelj je znanstvenog projekta „SHARE“ (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) u Hrvatskoj kao radnog paketa „Kvaliteta zdravstvene zaštite“ u sklopu Obzor 2020 projekta „SHARE-COVID19“. Autor je preko 70 znanstvenih i stručnih publikacija, a redovito sudjeluje kao ekspert u projektima povezanim s ekonomikom zdravstva i anketnim istraživanjima. Područja njegova interesa su ekonomika zdravstva, (makro)ekonomske posljedice demografskog starenja, ekonomika obrazovanja i anketna istraživanja pojedinaca, kućanstava i poslovnih subjekata.


ANA GONGOLA

ANA GONGOLA

dr.sc. dr. med. dent.

Ana Gongola članica je uprave Sandoza u Hrvatskoj s više od 15 godina iskustva u farmaceutskoj industriji na rukovodećim pozicijama. Sandoz je globalni lider u segmentu generičkih farmaceutskih proizvoda i biosličnih lijekova te dio Novartis grupe. Osim vođenja velike farmaceutske kompanije bavi se i znanstvenim radom s fokusom ...na interpersonalnu komunikaciju između pacijenata i pružatelja zdravstvene skrbi. Posvećena je, kroz svoj profesionalni i znanstveni rad, zdravstvenom prosvjećivanju i zdravstvenoj pismenosti. Idejna je začetnica projekta „Zdravstveni rječnik“ koji objedinjuje vrhunske stručnjake iz područja medicine i farmacije s ciljem izrade zdravstvenih rječnika za najčešće kronične bolesti. Ana Gongola je diplomirala dentalnu medicinu na Sveučilištu u Zagrebu i doktorirala komunikologiju na Sveučilištu u Osijeku.

Mislav Ante Omazić

Mislav Ante Omazić

prof.dr.sc., EFZG

Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić diplomirao je, magistrirao i doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a dio doktorskog studija je proveo na Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University u SAD-u. ...Redoviti je profesor od 2019. godine. Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proveo je većinu profesionalno vijeka, tijekom kojeg je konstituirao, razvijao i promicao niz kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini sveučilišnog studija iz područja 'Menadžmenta', 'Projektnog menadžmenta', 'Društvene odgovornosti poduzeća', 'Menadžmenta promjena', 'Vodstva' i 'Poslovne etike'. S kolegama sa Sveučilišta je i pokrenuo prvi interdisciplinarni sveučilišni kolegij 'Kreativni laboratorij' a s kolegama na fakultetu interkatedarski kolegij 'Menadžmenta događanja'. Unutar svih svojih kolegija potiče studente na inovativnost i odgovornost naspram njihove buduće uloge nositelja promjena u društvu te je mentorirao studente na preko 200 društveno korisnih projekata. Objavio je niz samostalnih knjiga i poglavlja bilo samostalno, bilo u koautorstvu te veliki broj znanstvenih i stručnih radova. Jednako je tako promicao stručni i znanstveni interes, istraživanja tih znanstvenih područja te njihovo uvođenje u praksu brojnim konzultacijama i suradnjom s nizom organizacija poput Novartisa, UNDP-a, Svjetske banke, IFC-a, COOP-a, Raiffeisen Internationala, Toyote, IBM-a, ARGO-a, Privredne banke Zagreb, INA-e, Hrvatskog Telekoma, Hrvatske udruge leukemija i limfoma, Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatske udruge menadžera, Obrtničke komore Zagreb, Willis Towers and Watsona, UNICEF-a i mnogih drugih. Trenutno je član nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke i predsjednik upravnog odbora Ekonomskog instituta. Pored toga član je ocjenjivačkih odbora za dodjelu Indeksa DOP-a, Deloitte Green Frog, PWC Building Trust Award, PMI Hrvatska za projekt godine i Nagrade dr. Dražen Glavaš.

Davorka Herman Mahečić

Davorka Herman Mahečić

dr. med., spec. interne medicine

Davorka Herman Mahečić specijalist je interne medicine, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije s dugogodišnjim iskustvom u kliničkom radu. Zaposlena je u Klinici za ženske bolesti i porode u Zavodu za humanu reprodukciju i endokrinologiju. ... Uži stručni interes pronašla je u dijabetesu i reproduktivnoj endokrinologiji. Autorica je i koautorica brojnih publikacija u indeksiranim časopisima, pozvana predavačica na stručnim kongresima te ispitivačica u kliničkim ispitivanjima.


Nevia Delalle

Nevia Delalle

dr. med., spec. dermatovenerologije

O Neviji Delalle najbolje govore njezine diplome, a njih ćete na zidu poliklinike Dermalife naći više od nekoliko. Ono što će vas svakako iznenaditi jest činjenica što je ova rođena Splićanka završila poslijediplomski studij iz Podvodne medicine i medicine ronjenja. ... Uz to, kako bi zadovoljila svoju široku lepezu interesa, upisala je i završila poslijediplomski znanstveni studij iz područja Fiziologije i imunobiologije. Specijalizaciju iz dermatovenerologije odradila je u KBC-u Sestara milosrdnica te je nakon toga pohađala internacionalnu specijalizaciju iz anti-aging medicine u Barceloni, Parizu, Pragu, Bruxellesu i Monte Carlu. Dr. Delalle jedna je od onih samozatajnih liječnica koja puno ulaže u obrazovanje i kontinuirani napredak svoje Poliklinike Dermalife, tako da ćete se u njenim rukama osjećati opušteno i samouvjereno znajući da ste svoju kožu povjerili jednoj od najboljih.

Mislav Jelić

Mislav Jelić

prof. dr. sc., dr. med. specijalist ortoped

Mislav Jelić nakon osnovne škole te jednogodišnjeg obrazovanja u SAD-u završava Klasičnu gimnaziju, a potom upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 1995. uz nagradu „Drago Perović“ za najvrijednije studentsko morfološko istraživanje. ...Još kao student započinje rad u Laboratoriju za mineralizirana tkiva na Zavodu za anatomiju gdje se odmah po završetku studija zapošljava u statusu asistenta u Katedri za anatomiju. Stječe naslov Magistra znanosti 1998. godine, a 1999. počinje specijalizaciju iz ortopedije na Klinici za ortopediju KBC Zagreb. Voditeljem Odjela za rekonstrukciju lokomotornog sustava na Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta u Zagrebu imenovan je 2010., a tu dužnost obavlja i danas. 2021. postaje redovni profesor Katedre za ortopediju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U kliničkom radu bavi se koljenom te je do sada izvršio više od 10 000 operativnih zahvata na koljenu. Dobitnik je više stipendija na kojima je na međunarodnim natječajima izabran za boravak u brojnim renomiranim medicinskim ustanovama u SAD-u. Bio je voditelj ili partner mnogih domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata, te je bio pozvani predavač na brojnim međunarodnim kongresima. Izumitelj je 4 patenta koji su registrirani u SAD, Kanadi, Indiji, Kini i EU. Dobitnik je 7 međunarodnih nagrada poput, nagrade „Jacques Duparc“ 2003. godine i „Hughtson award“ 2008. godine. Autor je 50 publikacija, od kojih je 33 CC radova, koji su citirani 2500 puta uz h-indeks od 21. Također je autor 9 poglavlja u različitim udžbenicima i drugim stručnim knjigama.

Ida Prester

Ida Prester

Glazbenica, voditeljica, influencerica

Ida Prester diplomirala je makroekonomiju i završila pola studija političkih znanosti, kad ju je život odvukao u sasvim drugom smjeru. Pokrenula je bend Lollobrigida, koji je iz hobija prerastao u životni poziv. ... Istovremeno je počela raditi kao voditeljica na HTV-u, prvo Briljanteena, pa onda i brojnih drugih emisija. Svijet medija i muzike ju je sasvim obuzeo i nepovratno distancirao od struke. Preko 15 godina je moderatorica Weekend media festivala i Dana komunikacija u Rovinju, a jedno je od zastitnih lica Exit festivala i Beer festivala u Srbiji. Zadnjih godina puno radi na online kampanjama, piše kolumne, a uspješno gradi i glazbenu solo karijeru kao autorica muzike, tekstova i diskograf svih svojih izdanja.


Ivo Dumić -Čule

Ivo Dumić -Čule

doc.dr.sc., dr.med.

Ivo je rođen 1988. u Zagrebu. Diplomirao je 2012. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te odradio liječnički staž na KBC Zagreb i Montreal General Hospital u Kanadi. Za vrijeme studija nagrađen Dekanovom i Rektorovom nagradom za znanstveni rad. ... Radio na Medicinskom fakultetu kao asistent na Zavodu za anatomiju te u Laboratoriju za mineralizirana tkiva, gdje je i doktorirao 2016. Iste godine dobio je Dekanovu nagradu za znanstvenu produktivnost te boravi na International Center for Genetic Engineering and Biotechnology u Trstu kao postdoktorand. Od 2017. radi na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KB Dubrava. Od 2020. do 2021. bio je ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak. Autor je i koautor preko 30 znanstvenih i stručnih članaka koji su citirani više od 800 puta, te glavni autor na članku objavljenom u prestižnom časopisu Nature Communications. Autor je jednog globalnog patenta i nekoliko poglavlja u knjigama, a njegovo istraživanje objavljeno je na naslovnici časopisa Hormone and Metabolic Research. Dobitnik je desetak međunarodnih nagrada i stipendija, od kojih su važnije New Investigator Award dodijeljen od strane European Calcified Tissue Society i European Molecular Biology Organization fellowship. Održao je brojna predavanja na međunarodnim skupovima, od čega se ističu predavanja na Harvard Medical School, European Congress of Radiology, Radiological Society of North America, European Society of Musculoskeletal Radiology i European Symposium on Calcified Tissues. Trenutno je docent na Sveučilištu Sjever gdje vodi kolegije „Organizacija zdravstvenih i socijalnih ustanova“ te „Sustavi upravljanja kvalitetom u zdravstvu“. Predsjednik je uprave Senata gospodarstva Hrvatske (dio Senat der Wirtschaft iz Austrije) te osnivač i direktor firme MedAI Solution.

Maja Žanko

Maja Žanko

mag. nutricionizma, specijalist za poremećaje hranjenja

Maja Žanko radi kao nutricionistica u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Dnevnoj bolnici za Poremećaje prehrane H(RANA). Završila je Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i potom je specijalizirala poremećaje hranjenja na medicinskom fakultetu u Firenzi u Italiji. ... Iskustvo je stekla radom u vodećim centrima za poremećaje hranjenja u Italiji i u Australiji. U završnoj je fazi edukacije iz grupne psihoterapije, a inače održava edukacijske radionice iz područja nutricionizma za užu i širu javnost. Jedna je od idejnih osnivačica programa PUT (Promjena Unutarnje težine), koji je namijenjen osobama s emotivnim i kompulzivnim prejedanjem i posljedičnom pretilošću. Također je vanjska suradnica u Centru za poremećaje hranjenja BEA.
Aktivana je na društvenim mrežama s ciljem podizanja svijesti o poremećajima hranjenja i poremećenim odnosu prema hrani i tijelu.

Milivoj Jovančević

Milivoj Jovančević

prof. prim. dr. sc., dr. med., spec. pedijatar

Milivoj Jovančević specijalizirao je pedijatriju i djeluje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Njegova daljnja edukacija i djelovanje vezani su za rani rast i razvoj djece, mentalno zdravlje te socijalnu i preventivnu pedijatriju. ... Zadnjih godina fokus djelovanja usmjeren je na probleme debljine, slabokrvnosti i nepovoljnih čimbenika iz okoliša. Temeljni se koncept zasniva na sveobuhvatnom (holističkom) konceptu zdravlja koji govori da, osim medicinskog zdravlja (tjelesnog i duševnog), postoji i socijalno i edukacijsko zdravlje. Također, trenutna situacija u kojoj se borimo s pandemijom virusa COVID-19 pokazuje nedjeljivost veze između medicinskog zdravlja, ekonomije i društvenih događanja. U akademskom dijelu svoje karijere sudjelovao je u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi studenata medicine i suradnih struka.


Anđela Jelić

Anđela Jelić

dr. sc. mag. psych.

Anđela Jelić diplomirala je 2018. godine psihologiju na milanskom sveučilištu Universita Cattolica del Sacro Cuore. Ove godine u svibnju doktorirala je na istom sveučilištu. Za vrijeme formalnog obrazovanja završila je i formativni tečaj neverbalne komunikacije u Milanu. ... Tijekom studija volontirala je u rehabilitacijskom centru Elice Onlus u Milanu, a potom je radila i kao psihološka savjetnica na projektu Web Journal, Santagostino Psiche. Iskustvo je stjecala kao voditeljica skupine na projektu „Nudging for Healthy Food Choice in University Caffetteria“. Vodila je i projekt „Glazba u domu za starije i nemoćne osobe“ u sklopu kolegija Socijalna psihologija na Fondazione Biffi e Studium Musicale d'Ateneo UCSC. Od listopada 2019. do veljače 2021. godine predavala je na vježbama „Javna i online komunikacija“ te na kolegiju Socijalne psihologije na dva fakulteta u Milanu. Recenzentica je udžbenika „Psihologija“ za 2. i 3. razred gimnazije. Povodom Svjetskog dana poremećaja hranjenja, 2021. godine pokrenula je online kampanju pod sloganom #VećaSamOdSvojeVeličine. Aktivna je sudionica kongresa i seminara koji se bave prehranom i mentalnim zdravljem.

Duje Rako

Duje Rako

dr.med., spec. urologije

Specijalizirao je urologiju u Kliničkoj bolnici Dubrava. Tijekom i nakon specijalizacije, dodatno se usavršavao u Hrvatskoj i inozemstvu. ... Svoje bogato iskustvo kao specijalist urologije stjecao je u Kliničkoj bolnici Dubrava i u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što je položio europski ispit iz urologije. Po povratku iz Ujedinjenog Kraljevstva, priključuje se timu Croatia Poliklinike. Redovito sudjeluje na stručnim kongresima i simpozijima iz područja urologije. Osim opće urologije, područje medicinskog interesa dr. Rake je rana dijagnostika karcinoma prostate, endoskopske minimalno invazivne metode liječenja uvećane prostate, urolitijaza (kamenci u mokraćnom sustavu) i uroinfekcije.

Petra Kejla

Petra Kejla

dr.med., spec. ginekologije i opstetricije

Specijalistica ginekologije i opstetricije, diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon obaveznog pripravničkog staža, radila je u izvanbolničkoj hitnoj službi HMP Petrinja te kao liječnik ženske nogometne reprezentacije. ... Specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije završila je u Kliničkoj bolnici Merkur i KBC Zagreb. Tijekom specijalizacije završila je poslijediplomski studij “Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu” u KB Sveti Duh. Tijekom specijalizacije bila je stipendistica Weill Cornell Medicine Centre New York i The Medical University of Vienna te završila Salzburg Weill Cornell Seminare na temu “Gynecology” i “Gynecological oncology”. Završila je nekoliko internacionalnih tečajeva, minimalno invazivne ginekološke kirurgije, uključujući i „IRCAD Advanced Techiques in Operative Gynecological Endoscopy“ u Strasbourgu te „Maribor workshop of advanced laparoscopic procedures in gyneacology“. U nekoliko navrata boravila je na inozemnim Klinikama radi usavršavanja.
Trenutno radi na doktorskoj disertaciji u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu. Posebno područje interesa su joj UZV dijagnostika i minimalno invazivni kirurški zahvati.
Izuzetno je posvećena svojim pacijenticama, trudeći se osigurati im atmosferu povjerenja i sigurnosti. Uspješno utječe na poboljšanje života svojih pacijentica i kontinuirano radi na profesionalnom usavršavanju, kako bi svoj individualni pristup ženama učinila još naprednijim, prateći najnovije ginekološke trendove.


Mateja Tošić Jukić

Mateja Tošić Jukić

dr.med., spec. dermatovenerologije

Specijalistica dermatologije i venerologije, diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon obavljanja obaveznog pripravničkog staža, radila je u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu kao voditeljica mobilnog tima za dobrovoljno darivanje krvi. ... Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavila je na Klinici za dermatovenerologiju KBC-a Sestre milosrdnice, tijekom koje je završila stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije. Tijekom specijalizacije posvećuje posebnu pozornost edukaciji ranog otkrivanja tumora kože, pohađa osnovni i napredni tečaj dermatoskopije, kao i EADV ljetnu školu dermatoskopije te sudjeluje u preventivnim pregledima kože u sklopu javnozdravstvene akcije Euromelanoma day.
Svoj put 2022. godine nastavlja u Poliklinici Sinteza gdje uz dostupnost najnaprednije svjetske tehnologije nastavlja pohađati edukacije iz rane dijagnostike melanoma i prisustvuje na FotoFinder Rock dermoscopy akademiji. Dodatno područje interesa pronalazi u estetskoj dermatologiji, posebno u neinvazivnim i minimalno invazivnim tretmanima pomlađivanja te laserskoj tehnologiji za unaprjeđenje kvalitete kože, ublažavanje ožiljaka te što prirodnije tehnike usporavanje procesa starenja.

Nikola Stolnik

Nikola Stolnik

MBA, CEO Good Game Global

Upoznajte Nikolu Stolnika, CEO-a Good Game Globala, bivšeg Googlera i CMO-a Nanobita s velikom strašću prema gamingu i esportsu. ... Sa sjedištem u Zagrebu, Nikola donosi obilje iskustva i MBA znanja na stol. Izvan vođenja gaming industrije naprijed, Nikola uživa u vježbanju u teretani, iako mu najveći neprijatelj ostaju slatkiši. Njegovo vizionarsko vođenje i strateška snalažljivost učinili su ga poštovanom osobom u industriji, te je traženi govornik na konferencijama.

Matea Kos

Matea Kos

dr.med., spec. mikrobiologije

Diplomirala je 2014. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a specijalizaciju iz Kliničke mikrobiologije završila je 2021. u Klinici za dječje bolesti Zagreb. ... Svoj je stručni rad posvetila bakterijama i virusima. Uz to, diplomu MBA (Master of Business Administration) stekla je 2020. na Swiss School of Business and Management, Geneva. Trenutno radi kao voditeljica Mikrobiološkog laboratorija u SYNLAB-u - Poliklinici za laboratorijsku dijagnostiku, ispred koje stoji kao prezenter myBIOME metagenomskog testa – testa koji analizira crijevni mikrobiom jedinstvenom i najsuvremenijom tehnikom sekvenciranja, čime pruža detaljne informacije o mikroorganizmima koji se nalaze u crijevima te njihovom utjecaju na zdravlje. Koautorica je nekoliko publikacija te aktivno sudjeluje na stručnim kongresima.


Igor Mikloušić

Igor Mikloušić

dr.sc. mag.psych.

Dr.sc. Igor Mikloušić psiholog i znanstveni suradnik na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, usavršavao se na Sveučilištu u Oxfordu i bavi temama vezanim uz ličnost te interakciju ljudi s novim, digitalnim, svijetom. ... Jedan je od pokretača i platforme PsihološkaPomoc.hr koja ima za cilj promoviranje mentalnog zdravlja i destigmatizaciju traženja psihološke pomoći. Autor je niza popularno znanstvenih tekstova, emisija i predavanja, a 2019. dodijeljena mu je Državna nagrada za znanost za popularizaciju znanosti. Uz znanost, bavi se letenjem balonima na vrući zrak te je predsjednik Balon kluba Zagreb i hrvatski reprezentativac u ovome sportu.

Tihana Sedlar Krauz

Tihana Sedlar Krauz

social media & esports project lead

Tihana Sedlar Krauz magistra je edukacije hrvatskog jezika, književnosti i povijesti koja je odmah nakon završetka fakulteta odlučila svoju karijeru graditi u digitalnim komunikacijama. ... Od 2016. do 2020. godine radila je u marketinškim agencijama u social media i content odjelima te u Hanza Mediji kao voditeljica digitalne promocije. Krajem 2020. godine pridružuje se Hrvatskom Telekomu kao social media koordinator te ubrzo preuzima i vođenje projekata vezanih za gaming i esports. Osim regionalnog turnira Telekom eSports Championship, uspješno je lansirala TikTok profil Hrvatskog Telekoma koji iz mjeseca u mjesec generira ogroman broj pregleda i angažmana.

Daniel Hajden

Daniel Hajden

stručnjak za korporativne komunikacije u Hrvatskom Telekomu

Daniel ima bogato agencijsko i korporativno iskustvo u odnosima s javnošću te je razvijao i vodio brojne kampanja u raznim industrijama. ... U Hrvatskom Telekomu zadužen je za eksterne komunikacije, osmišljanje i provedbu komunikacijskih strategija, a jedna od kampanja na koje je posebno ponosan je 'Kako si?' platforma usmjerena na podizanje svijesti o važnosti komunikacija za mentalno zdravlje.


Nina Šesto

Nina Šesto

dr. sc., MBA

Nina Šesto je suosnivačica tvrtke Megi, digitalnog spinoffa za zdravstvo iz Klinike Magdalena za kardiovaskularne bolesti, bivša studentica Singularity University i suosnivačica AI4Health Europskog ... digitalnog inovacijskog centra, s više od 15 godina iskustva u zdravstvu.
Doktorirala je molekularnu biologiju na Pasteurovom institutu u Parizu, MBA je stekla na HEC Paris i Wharton Business School i radila je kao konzultantica za Dana Farber Cancer Research Institute proučavajući tretmane raka u subsaharskoj Africi gdje se zaljubila u telemedicinu, digitalno zdravstvo i AI bazirana rješenja kao alate za širenje medicinskog znanja, povećanje učinkovitosti i pristupa zdravstvenoj skrbi.

Sebastijan Orlić

Sebastijan Orlić

dr.sc. mag.ing.cheming.

Doktor znanosti inženjerske kemije u polju biotehnologije, instruktor fitnessa i certificirani exercise nutrition coach fokusiran na primjenu znanosti u cilju promicanja dugovječnosti te postizanja optimalnih životnih i sportskih performansi. ... Bavi se proučavanjem utjecaja zdravlja i funkcije mikrobiote kroz suplementaciju i farmakologiju s ciljem produžavanja perioda vitalnosti i životnog vijeka. Također, Sebastian bilježi i brojne sportske uspjehe.

Paula Sikirić

Paula Sikirić

lifestyle i fashion influencerica

Paula Sikirić je lifestyle i fashion influencerica. Bivša TV i radio voditeljica, također bivša kolumnistica. ... Prije 10ak dana primila je Story nagradu za influencericu godine 2023. Osim što se bavi digitalnim marketingom, također završava Modni stilizam na Profokusu što je nekako bio logičan smjer jer se ističe svojim odvažnim i drugačijim modnim stylinzima. Osim što je svestrana u poslovom aspektu ona je također i majka curice Arte Lie stare godinu i 10 mjeseci.


Dunja Ivana Ballon

Dunja Ivana Ballon

direktorica HURA, IAB Croatia & Dani komunikacija

Dunja Ivana Ballon jedno je od ključnih lica domaće i regionalne advertising i digital scene. ... Zadužena je za rast standarda u zemlji, razvoj struke i čitav niz inicijativa kojima se osigurava napredak tržišta. Ova nesuđena profesorica filozofije i logike nema ni jednog dana staža u struci, no godinama vodi HURA-u i okuplja komunikacijsku zajednicu u Hrvatskoj koja zastupa preko 80% ukupnih oglašivačkih budžeta u zemlji, a odnedavno i IAB Croatia — dio globalnog kolektiva lidera digitalnog marketinga. Direktorica je i popularnih Dana komunikacija, netipičnog festivala kreativnosti i komunikacija koji je pod njezinom direkcijom nominiran za jedan od najboljih evenata na svijetu.

Dario Marčac

Dario Marčac

TikTok kreator, Crew founder

Dario Marčac pomaže brendovima i kreatorima izgraditi uspješne profile na TikToku. Na svom TikTok profilu ima preko 500.000 pratitelja, a njegovi klijenti su ostvarili preko 120 milijuna pregleda. ... Osnivač je Crew zajednice koja ukupno broji preko 8 milijuna pratitelja i predstavlja najveću zajednicu TikTok kreatora u regiji Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Austrije. Dario je zagovornik promicanja zdravog životnog stila i mentalnog zdravlja na društvenim mrežama. Smatra da je odgovornost kreatora sadržaja na društvenim mrežama ne samo da pruže zabavu i edukaciju, već i da budu modeli odgovornog i svjesnog korištenja društvenih mreža. Zalaže se za transparentno i autentično komuniciranje, promoviranje zdravih navika i osvještavanje važnosti mentalnog zdravlja, posebno u digitalnom okruženju koje može biti zahtjevno i stresno. Dario naglašava važnost balansa između online prisutnosti i offline stvarnosti, te kako društvene mreže mogu biti alat za osobni i profesionalni razvoj, a ne samo sredstvo za postizanje instant gratifikacije.

Tatjana Rajković

Tatjana Rajković

mr.sc. MBA

Konzultant za istraživanje i analizu tržišta vođena znatiželjom više od 20 godina otkriva potrebe ljudi koji su i dalje centar njenog interesa. Partnerica u consulting boutigue KVAKA-Ured za kreativnu analizu, ... Tatjana kontinuirano traga za novim izazovima i poslovnim rješenjima iz svijeta potrošača transformirajući poslovne probleme u istraživačke.
Veliki dio istraživačke karijere provela je u internacionalnoj agenciji GfK na poziciji Direktorice istraživanja gdje se upoznala s različitim industrijama i stekla znanja i alate za bolje razumijevanje potrošača i u b2c i u b2b segmentu.
Ljubav prema istraživanju tržišta krenula je još tijekom studiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je na katedri marketinga u sklopu predmeta Istraživanje tržišta otkrila cijeli novi svijet usmjeren na proučavanje potrošača i dobivanje povratnih informacija s tržišta. Magistrirala poslijediplomski studij MBA na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na temu „Utjecaj krize na promjene u ponašanju potrošača prilikom kupovine robe široke potrošnje“.
Znatiželja, želja i potreba da sudjeluje u kvalitetnim projektima Tatjanu je dovela i na pozornicu Back Together gdje će predstaviti rezultate istraživanja kojima je bio cilj saznati kakvi su stavovi i samoprocjena studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu po pitanju mentalnog zdravlja. Ova tema bit će uvod u više panela kojima je cilj aktivno doprinijeti poboljšanju mentalnog zdravlja mladih.
Tatjana se nada da će i dalje ostati znatiželjna istraživačica tržišta i sudjelovati u različitim multidisciplinarnim projektima koji daju nove kvalitetne uvide. Na listi neostvarenih želja ostaje naučiti francuski jezik i svirati gitaru u tolikom obimu da sama može iz sveg glasa otpjevati i odsvirati pjesmu „Je Veux“; Zaz.!


Matea Kovač

Matea Kovač

dr.sc. dipl.oec.

Matea Kovač je doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2014. godine radi kao vanjski suradnik na istom fakultetu, na odjelu Organizacija i Menadžment, gdje predaje predmete poput Strateškog Menadžmenta, Međunarodnog Menadžmenta i Cross-Cultural Managementa. ... U poslovnoj karijeri, provela je više od pet godina u Ericsson Nikola Tesli d.d., a već četiri godine je dio tima u Infobip d.o.o. na poziciji voditelja strateških produkata.
Matea je objavila šest znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu, te je autorica knjige "Transnacionalna Korporacija". Njezini istraživački interesi fokusiraju se na međunarodne podružnice, međunarodni menadžment, međunarodno poslovanje i nacionalnu kulturu u međunarodnom poslovnom okruženju.
Za svoj rad, Matea je višestruko nagrađivana. Godine 2014. osvojila je dekanovu nagradu za magistarski rad, 2019. godine primila je prestižnu nagradu EDAMBA (European Doctoral programs Association in Management & Business Administration) za svoj doktorski rad, a 2022. godine dobila je nagradu Mijo Mirković za znastvenu knjigu s istaknutim znanstvenim doprinosom u znanstveno-istraživačkom polju ekonomije.

Nenad Bratković

Nenad Bratković

magistar nutricionizma, sveučilišni magistar fitofarmacije i dijetoterapije, diplomirani sportski nutricionist

Voditelj je i vlasnik NutriKlinike - nutricionističkog centra za dijetoterapiju i sportsku prehranu, koji djeluje 15 godina u Zagrebu. ... Nakon studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, završava poslijediplomski specijalistički studij Fitofarmacije s dijetoterapijom na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu te studij sportske prehrane u Velikoj Britaniji. Od 2008.godine do danas, radio je kao nutricionist s tisućama brojnih klijenata s raznim zdravstvenim indikacijama koje zahtijevaju dijetoterapiju i sportašima iz skoro sviju sportova. Pozvani je predavač liječnicima, ljekarnicima i kineziolozima na mnogobrojnim kongresima, stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Organizator je NutriKlinika simpozija “Integrativan pristup zdravlju” posvećenom zdravlju žene. Zagovara personaliziranu prehranu, kao i integrativan pristup zdravlju čijeg je koncepta idejni začetnik i promicatelj. Surađuje s mnogim liječnicima, ljekarnicima i kineziolozima. Član je znanstvenog odbora Hrvatske udruge za bolesti štitnjače, stručni je suradnik Udruge oboljelih od celijakije Celivita i Udruge Migrena. Autor je dva poglavlja o sportskoj prehrani i prehrani starijih osoba u udžbeniku o dijetetici i prehrani autorice prof.dr.sc. Jasne Čerkez Habek u izdanju Medicinske naklade, suautor poglavlja u priručniku „Kako graditi otpornost na stres“. Od 2017. je član medicinske službe i službeni klupski sportski nutricionist KK Cedevita Zagreb, a od 2020.godine tu ulogu vrši u KK Cedevita Olimpija Ljubljana u Sloveniji. Godinama na televiziji, medijima, i na društvenim mrežama promovira teme, educira i predstavlja iskustvene poglede na nutricionizam iz svakodnevne prakse rada s ljudima.

Ivana Garašić

Ivana Garašić

mag. psych.

Psihologinja po struci, već dvanaest godina radi sa djecom, adolescentima i odraslima, najprije u vrtiću, potom u Centru za socijalnu skrb, a unazad sedam godina i u individualnom i grupnom tretmanu u Udruzi za logopedsku i psihološku podršku Ježeva kućica i vlastitom kabinetu EmotiCor. ... Licencirani je kognitivno – bihevioralni terapeut, a educira se i iz drugih terapijskih pristupa, prvenstveno usmjerenih na rad s djecom i mladima koji su preživjeli traumatska iskustva (EMDR za djecu, Shema terapija i ACT terapija s djecom i mladima). Radi i na prevenciji, pa je u Hrvatsku dovela FRIENDS Resilience program, koji Svjetska zdravstvena organizacija preporuča kao pristup koji prevenira razvoj anksioznosti i depresivnosti, a u gradovima Jastrebarskom i Samoboru u kojima profesionalno djeluje pokretač je, zajedno sa suradnicima, izrade lokalnih akcijskih planova za prevenciju korištenja sredstava ovisnosti i zaštite mentalnog zdravlja.


Dalida Tomek

Dalida Tomek

poduzetnica

Dalida Tomek završila je Odnose s javnošću i komunikacijski menadžment na Veleučilištu Edward Bernays. ... Svoje dosadašnje tridesetogodišnje iskustvo gradila je dugi niz godina radom u korporativnom sustavu hotelijerstva i turizma, a zatim i na RTL televiziji kao organizator specijalnih projekata i produkcije sportskog, političkog i zabavnog sadržaja. Iako je smatrala da su hotelijerstvo i turizam njen trajni poziv, odlaskom u medije mijenja se sve i događa se jedna nova, velika ljubav. Svoju karijeru nastavlja u tiskanim medijima grupacije Mediatop International na vodećim pozicijama odjela prodaje i marketinga te organizacije evenata. Nakon dugogodišnjeg iskustva rada u korporativnom sustavu na zahtjevnim i odgovornim projektima, 2015. godine odlučuje se na nove promjene i veliki zaokret, kako privatno, tako i poslovno. Pokreće vlastiti posao i mijenja dosadašnji stil života te svakodnevne životne navike. Osniva marketinšku agenciju, okuplja klijente iz područja turizma, hotelijerstva i zdravlja te vodi projekte u cilju poticanja zdravog i aktivnog života. Paralelno s time, rađa se ideja o pokretanju vlastitog online medija kojim želi istaknuti važnost zdravog stila života, promjene, boljeg i sretnijeg života, života u balansu, kao i nužnost brige o sebi te o fizičkom i mentalnom zdravlju. 2021. pokreće Slowliving.hr - healthy lifestyle portal u cilju edukacije o fizičkom i mentalnom zdravlju pojedinca s naglaskom pravovremene reakcije za postizanje dugovječnosti te zdravog i aktivnog starenja. Veliki je zaljubljenik u prirodu, sunce, more i boravak na otvorenom. Aktivno se bavi pilatesom, bicikliranjem, hodanjem, obožava hranu i kuhanje, wellness, putovanja i ljude. Voli trenutke opuštanja i odmak od svakodnevice uz obitelj i prijatelje.

Andrija Karačić

Andrija Karačić

dr. med.

Nakon studija u Zagrebu i Hamburgu dipomirao Medicinu 2017. godine. Od 2018. specijalizant abdominalne kirurgije, od 2021. student doktorskog studija "Biotehnologija" na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu. ... 2022. godine osniva Centar za crijevni mikrobiom, prvu ustanovu u Hrvatskoj i regiji za optimizaciju i istraživanje crijevnog mikrobioma. Autor nekoliko znanstvenih radova, voditelj nekoliko znanstvenih projekata, izlagač na Svjetskom kongresu o crijevnom mikrobiomu 2023. s dva sažetka.

Karolina Kalanj

Karolina Kalanj

dr.sc., dr.med.

Unapređenje efikasnosti zdravstvenih sustava, analiza odnosa između stvarnog troška bolničkog proizvodnog procesa i modela plaćanja zdravstvenih usluga, razvoj i primjena sustava za klasifikaciju pacijenata tematski ... su sadržaji brojnih međunarodnih projekata financiranih od strane Svjetske banke, Europske komisije, UNDP-a u kojima je Karolina Kalanj u svojstvu voditelja projekta ili ključnog konzultanta sudjelovala.
U potrazi za savršenim zdravstvenim sustavom i radeći na terenu gdje promjene zagovaraju svi u očekivanju da će promjena zaobići njihovu organizaciju, u svojim aktivnostima ističe da ranjiv zdravstveni sustav samo zajedno možemo učiniti snažnijim (Let's face the music and dance). Prijenos znanja i rad sa studentima su konstanta njene profesionalne karijere, te sudjeluje ili je sudjelovala u izobrazbi studenata diplomskih i poslijediplomskih studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Međunarodnom Sveučilištu Libertas, Fakultetu zdravstvenih studija u Mostaru, Veleučilištu Efectus. Redoviti je predavač na međunarodnim i lokalnim konferencijama na temu financijske održivosti zdravstvenih sustava.


Marino Šabijan

Marino Šabijan

student medicine i poduzetnik

Marino Šabijan, ambiciozan student medicine na Sveučilištu u Zagrebu, istaknuo se svojim pionirskim doprinosima u digitalnom zdravstvu. Pokrenuvši tri tvrtke za vrijeme studija, prikupio je 60.000 eura venture kapitala. ... NAOMI Mental Wellness, digitalnu platformu za kognitivno-bihevioralnu terapiju, dizajnirao je i razvio u suradnji s psiholozima, postigavši više od 20.000 preuzimanja. Kao osnivač i CEO tvrtke Asymptote Health, kreirao je inovativni kućni medicinski uređaj, Cardi Ball, te digitalni program za upravljanje hipertenzijom, Snažno Srce. Njegov prvi poduhvat, LUXHEAL, koristio je AI tehnologiju za optimizaciju načina života pacijenata s koronarnom srčanom bolesti, čime nastoji revolucionirati zdravstveni sektor. Marino uspješno primjenjuje širok spektar vještina u svojim projektima, uključujući inženjering i dizajn softvera, prototipiranje hardvera, kodiranje, marketinške i poslovne strategije, pri čemu neprekidno nastoji napredovati u području medicinske tehnologije. S obzirom na njegovu strast prema inovacijama i stalni razvoj, Marino vidi svoju budućnost u području neurotehnologije.

ProgramNewsletter

no spam - šaljemo vam samo važne informacije
NAŠI MODERATORI
Sve javne rasprave na temu zdravstva i komunikacije su iznimno korisne, a tema nikad aktualnija. Zato se neizmjerno veselim rujnu i summitu na kojemu cemo otvoriti puno zanimljivih i aktualnih tema.
Antonija Mandić
Ove godine propitujemo o tihim i podmuklim bolestima, zanima nas kako funkcioniraju dijabetes i kardiovaskularne bolesti I koja je uloga zdravstvene pismenosti u njihovom tretmanu. Govorimo također o ageismu i sve aktualnijoj temi zdravlja mladih.
Petar Štefanić
Jedina stvar koja može spasiti svijet je nesebično dijeljenje znanja. Sretna sam da sam opet tu gdje imamo priliku raditi upravo to!
Ana Čerenšek

Ako vam zastane dah ili vam ne dam zaspati, događa se! Saznat ćemo sve o nesanici i apneji. Nećete zaspati od dosade!
Daniela Trbović
Zdravlje je naše najveće bogatstvo. Posvetimo mu više pažnje!
Natko Beck

Registrirajte se odmah!

Pridružite se novoj generaciji komunikacije o zdravljuRegistracija

guess who's back

Upoznajte organizatoreNATKO BECK

NATKO BECK

Komunikator godine 2020

Kroz svoj privatni projekt BeckInsight Natko na jednostavan način približava medicinu široj javnosti. Veliki je poklonik dr. Andrije Štampara i njegovih postulata, promovira komunikaciju s pacijentima kao osnovu uspješnog liječenja te stvaranja povjerenja između liječnika i pacijenta. Utjelovljuje ulogu zdravstvenog influencera u njegovom pravom značenju - poticanje stanovništva na zdrav život uz pravilno korištenje informacija o zdravlju.

Vole reći da je u svom filmu.

TAJANA BECK

TAJANA BECK

summit director

Od početne ideje, programa, produkcije preko planiranja i komunikacije, Tajana drži konce u rukama i ovoj ideji daje život. Kreativno biće zbog kojeg naši paneli zvuče poput omiljene pjesme na radiju proteklih 20 godina provodi u medijima u ulozi radijske voditeljice i urednice, ali i brand managerice. Sudjeluje u organizaciji raznih događanja, a par godina vodi i digitalni odjel nacionalnog radija. Također, sudjeluje u kreativnoj izradi brojnih marketinških kampanja, potpisuje nekolicinu članaka i intervjua, moderira razne kongrese i podcaste te daje glas mnogim tv spotovima.

veliko hvala

našim vjernim partnerimaCroatia Poliklinka

RBA

Sandoz


Synlab

T-com

Poliklinika Sinteza


Jana

Pokaži Srce

Salvus

Vaš Pregled